fbpx

Green Showroom

Show Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept 2 - Green Showroom

Show Room โชว์รูมชั่วคราวแบบกรีน Green Concept

ชว์รูม "ชั่วคราว" หนึ่งในโครงการที่อยู่อาศัย CR บริษัทพัฒนาที่ดินในกรุงปักกิ่ง จากแแนวคิดที่ต้องการพัฒนาการออกแบบชิ้นโชว์รูมชั่วคราวที่มีความเป็นมอ ตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการติดตั้งที่สะดวกและนำไปรีไซเคิลผ่านทางวิธีง่ายๆและมีผลกระทบน้อย ที่สุด ซึ่งโชว์รูมชั่วคราวนี้สามารถใช้งานได้หลากหลาย โครงสร้างทำจากเหล็กที่นำมาจัดเรียงทางวิศวกรรมให้มั่นคงแข็งแรง แต่สามารถรื้อถอนได้ง่ายและสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกด้วย...