fbpx

geometric

“Orishiki” Suitcase 2 - geometric

“Orishiki” Suitcase

ORISHIKI"อุปกรณ์ใหม่ประกอบด้วยชิ้นส่วนของโครงสร้างสองมิติ สร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งสามารถพับได้เหมือน origami. "Furoshiki" กระเป๋ารูปทรงเรขาคณิตไม่ได้เป็นเพียงมี รูปทรงโดดเด่นเท่านั้น ด้านกระบวนการผลิตก็สูงเช่นกัน...