fbpx

Garden of Dream

Garden of Dream ร้านแนว Home Cooking เล็กๆที่เกิดขึ้นจากความรักในการทำอาหารล้วนๆ ตกแต่งด้วยสไตล์สวนเล็กๆ 2 - Garden of Dream

Garden of Dream ร้านแนว Home Cooking เล็กๆที่เกิดขึ้นจากความรักในการทำอาหารล้วนๆ ตกแต่งด้วยสไตล์สวนเล็กๆ

เชื่อว่าทุกคนต้องมีความฝัน แต่จะมีสักกี่คนที่ได้ลงมือทำอะไรอย่างที่ใจฝันให้เป็นจริงขึ้นมา… Garden of Dream คือชื่อของร้านแนวโฮมคุกกิ้งเล็กๆ จึงเกิดขึ้นจากความรักในการทำอาหารล้วน ๆ ของ คุณกี้และคุณหญิงนุ่น ซึ่งอยากให้ลูกค้าทุกคนที่แวะเวียนมา นอกจากทานอาหารอร่อยในรสชาติคุ้นเคย แล้ว ยังได้ซึมซับเอาความอบอุ่นของครัวบ้านเพื่อนกลับไปด้วย...