fbpx

garden for handycap

Terraform สวนบำบัดสำหรับมนุษย์ล้อ 2 - garden for handycap

Terraform สวนบำบัดสำหรับมนุษย์ล้อ

Terraform .. “healing gardens” เกิดจากการแก้ปัญหาของคนในชุมชนที่อยากให้มนุษย์ล้อได้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้ เป็น "สวนบำบัด" สำหรับคนสูงอายุในชุมชน บ้านพักคนชรา โรงพยาบาล รวมทั้งในชุมชนต่างๆ เพราะอย่างที่เรารู้ๆกันว่า ธรรมชาติ การได้อยู่กับต้นไม้ จะทำให้คนมีความสุข ลดความเครียด และอายุยืนยาวขึ้น ...