fbpx

garden bench

เก้าอี้ไอเดียฉลาดล้ำ..ผูกติดต้นไม้ในสวน เคลื่อนย้ายง่าย 2 - garden bench

เก้าอี้ไอเดียฉลาดล้ำ..ผูกติดต้นไม้ในสวน เคลื่อนย้ายง่าย

เก้าที่ออกแบบอย่างฉลาดล้ำ เป็นเก้าอี้ที่ผูกติดกับต้นไม้ โดยไม่ทำความเสียหายหรือทำให้ต้นไม้ได้รับอันตรายใดๆ โดยใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่น กันน้ำ และมีระบบเข็ดขัดล็อกที่แข็งแรงที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม จึงไม่ต้องห่วงว่านั่งๆไปแล้วจะหล่นลงมา เป็นม้านั่งแบบชั่วคราว ที่สามารถติดตั้งง่าย ขนย้ายสะดวก ไม่ต้องช่วยกันแบกหลายคนแบบเก้าอี้เดิมๆ ...