fbpx

funpark

จากความรัก Morgan's Wonderland สวนสนุกสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษแห่งแรกของโลก! 2 - funpark

จากความรัก Morgan’s Wonderland สวนสนุกสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษแห่งแรกของโลก!

อานุภาพแห่งความรักก่อให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์อยู่เสมอๆ เหมือนอย่างความรักของคุณพ่อ Gordon Hartman ที่มีต่อลูกสาว Morgan Hartman ผู้ซึ่งไม่มีใครอยากเล่นหรือเป็นเพื่อ...