fbpx

Fenghuang

Fenghuang Ancient Town เมืองโบราณเฟิ่งหวง  2 - Fenghuang

Fenghuang Ancient Town เมืองโบราณเฟิ่งหวง

เขตเมืองของเฟิ่งหวงจะแบ่งออกเป็นเขตเมืองเก่าและเมื่องใหม่ ในเขตเมืองเก่านี้กระแสเวลาไหลเอื่่อยๆดุจน้ำนิ่งในแม่น้ำถัวเจียง ที่ตัดผ่านตัวเมือง สองฟากแม่น้ำมีกำแพงที่สร้างจากอิฐแดง มีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือ "เตี่ยวเจี่ยวโหล" บ้านโบราณที่ยกพื้นสูงป้องกันน้ำท่วมสูง มีฉากหลังเป็นต้นไม้สูงและขุนเขา ให้ความสงบร่มเย็น ชาวถูเจี่ยและชาวม้ง แต่งชุดประจำชาติเดินสวนไปมาอยู่เนืองๆ หรือตั้งแผงขายสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองพวกผ้าปักต่างๆข้างทาง ...