fbpx

Expressionism

วาดภาพด้วยปูน ถ่ายทอดจินตนาการณ์และอารมณ์แบบไร้ขีดจำกัด  โดย สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง 2 - Expressionism

วาดภาพด้วยปูน ถ่ายทอดจินตนาการณ์และอารมณ์แบบไร้ขีดจำกัด โดย สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

เมื่อจินตนาการที่ไม่รู้จบ มาพบกับปูนซีเมนต์ เกิดเป็นงานศิลปะแนว Expressionism ถ่ายทอดจินตนาการและอารมณ์แบบไร้ขีดจำกัด จากเกียงและปูนซีเมนต์ โดย สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิ...