fbpx

eco friendly work desk

We Bike..จักรยานออกกำลังกาย ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ชาร์ตแบตเตอร์รี่ไปด้วย 2 - eco friendly work desk

We Bike..จักรยานออกกำลังกาย ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ชาร์ตแบตเตอร์รี่ไปด้วย

WeBike เป็นโต๊ะทำงาน ที่สุดยอด super-eco-friendly work desk ..มันเป็นโต๊ะทำงาน ที่ส่งเสริมให้เราสามารถทำงานร่วมกัน แล้วยังทำงานไป ออกกำลังกายไป ..พลังงานกลที่เกิดขึ้นจากการปั่นจักรยาน ก็ยังไปช่วยชาร์ตแบตเตอร์รี่ให้กับอุปกรณ์ Gadget ต่างๆของเรา...