fbpx

eco-friendly chair

Four Brothers..เก้าอี้ 4 พี่น้อง...เก้าอี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2 - eco-friendly chair

Four Brothers..เก้าอี้ 4 พี่น้อง…เก้าอี้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เก้าอี้ 4 พี่น้อง ‘Four Brothers’ ชุดนี้ ถือกำเนิดมาด้วยแนวคิด Minimalist เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร พลังงาน และก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดThe Seungji Mun ‘Four Brothers’ ผลิตโดยการตัดออกมาจากแผ่นไม้อัดเพียงแผ่นเดียว ด้วยการวางแผนการใช้วัสดุอย่างดี ทำให้เหลือเศษวัสดุน้อยที่สุด ...