fbpx

Disaster Bag

Otter Disaster Bag : Personal Emergency Backpack Design 2 - Disaster Bag

Otter Disaster Bag : Personal Emergency Backpack Design

ณ สถานการณ์แบบนี้ การที่เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับเบื้องต้นให้อยู่รอดปลอดภัยก่อนได้นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง ฉะนั้นทุกคนควรตั้งสติอยู่ตลอดเวลาน่ะค่ะ วันนี้จะนำเสนอกระเป๋าชูชีพ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถ้าเรามี หรือติดพกไว้ที่บ้านก็น่าจะช่วยให้เราอุ่นใจไม่เบา ลองดูกันค่ะ ...