fbpx

dip dye

เปลี่ยนกระเป๋าผ้าธรรมดาให้น่าใช้ 10 เท่าตัว 2 - dip dye

เปลี่ยนกระเป๋าผ้าธรรมดาให้น่าใช้ 10 เท่าตัว

ใครว่ากระเป๋าผ้าทรงสี่เหลี่ยมธรรมดาๆ จะดูเก๋น่าใช้กว่าเดิมไม่ได้คะ มาแต่งเสริมและเปลี่ยนแปลงกระเป๋าผ้าให้น่าใช้เพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าตัวดีกว่าค่ะ...