fbpx

dictionary

ปากกาช่วยแปล.. เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นสำหรับโลกยุคไร้พรมแดน 2 - dictionary

ปากกาช่วยแปล.. เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นสำหรับโลกยุคไร้พรมแดน

The Ivy Guide เป็นอุปกรณ์ที่น่าทึ่งเอามากๆ เหมาะสำหรับ life style ของคนในยุคโลกเป็นหนึ่งเดียว globalization แบบนี้เลย มันสามารถติดกับปากกา หรือดินสอ แล้วช่วยแปลตัวหนังสือที่เราเอาเครื่องมือนี้ สแกน ทำให้เราอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้น เข้าใจข้อความต่างชาติต่างภาษาได้ง่ายขึ้น เป็นอีกพัฒนาการของเครื่องมือแปลภาษาเลยทีเดียว...