fbpx

david chambon

ภาพ macro ชีวิตเล็กๆท่ามกลางหยดน้ำค้าง โดย David Chambon 2 - david chambon

ภาพ macro ชีวิตเล็กๆท่ามกลางหยดน้ำค้าง โดย David Chambon

ภาพถ่ายแบบ macro ผลงานการถ่ายภาพของ David Chambon ที่ใช้เวลาหลายเดือนซุ่มถ่ายภาพชีวิตเล็กๆท่ามกลางหยดน้ำค้างเล็กๆ เป็นภาพที่สวยงาม บนโลกของเรา ที่เรามักไม่เคยมีเวลาใส่ใจ เป็นความสวยงามมหัศจรรย์ในธรรมชาติที่ไม่ต้องเติมแต่งอะไรมากเลย ...