fbpx

daskonzept

Hotello " Hotel room in a box" โรงแรมในกล่อง 2 - daskonzept

Hotello ” Hotel room in a box” โรงแรมในกล่อง

Hotello หรือ Hotel room in a box คือห้องพักขนาด 4 ตร.ม. ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานในพื้นที่ต่างๆที่มีความเป็นไปได้ในเมือง ด้วยการเก็บองค์ประกอบทั้งหมดใส่กล่องได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย องค์ประกอบทุกชิ้นเป็นเรื่องของการใข้งานตามที่จำเป็นเท่านั้น โดยมีโครงสร้างเหล็กคลุมด้วยผ้าม่านโปร่งแสงหนึ่งผืนกับ ผ้าม่านซึมซับเสียงอีกหนึ่งผืน ทีมงานออกแบบตั้งใจจะให้ห้อง DIY ชุดนี้ไปติดตตั้งตาม Loft ของอาคารร้างใจกลางเมืองที่มีอยู่มากมายทั่วไปในยุโรป ห้องเช่าในกล่องชุดนี้จะมีทุกๆอย่างที่จำเป็นสำหรับการค้างคืน ในเวลาสั้นๆ อันประกอบไปด้วยโต๊ะ สตูล โคมไฟ ชั้นวางของ และล็อกเกอร์ ซึ่งสามารถเลือกจัดวางติดตั้งได้หลายแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้...