fbpx

Cyclepedia Application

Cyclepedia Application แอพพลิเคชั่นสำหรับคนรักจักรยาน 2 - Cyclepedia Application

Cyclepedia Application แอพพลิเคชั่นสำหรับคนรักจักรยาน

ท่ามกลางกองหนังสือมากมายและเว็บไซต์นับไม่ถ้วนที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับจักรยานไว้ ก็ยังมีแอพพลิเคชั่นซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวของจักรยาน 100 คันที่ทรงอิทธิพลในวงการสองล้อที่ชื่อว่า "Cyclepedia Application" จากที่เคยเป็นหนังสือในชื่อเดียวกัน ทีมงานได้นำเทคโนโลยีมาเสริมจุดที่กระดาษมิอาจนำเข้าไปได้ จนคนรักจักรยานเห็นแล้วอาจมีอุทาน จุดเด่นที่ชี้ชัดได้ทันทีของแอพพลิเคชั่นนี้คือมันถูกทำโดยคนที่รักจักรยานและงานดีไซร์แท้ๆ จักรยานที่คัดมาลงล้วนแล้วแต่เป็นจุดเปลี่ยนบางอย่างในวงการ...