fbpx

contact lens

Google เข้าสู่ตลาด healthcare เปิดตัวSmart Contact Lens สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 2 - contact lens

Google เข้าสู่ตลาด healthcare เปิดตัวSmart Contact Lens สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

Sergey Brin ผู้ร่วมก่อต้ัง Google บอกว่า บริษัทต้องการนำเทคโนโลยีล่าสุด ในอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ขนาดจิ๋ว เพื่อทำให้ คุณภาพในการดำเนินชีวิต ของทุกคนดีขึ้น...