fbpx

Concentration

Floating Ability 2 - Concentration

Floating Ability

ผลงานล่าสุดภายใต้ชื่อ "ลอย" ของควิชยานนท์ ที่ผู้ชมจะไม่ได้เพียงสัมผัสผลงานแต่การดู และตีความจากสิ่งที่เห็นเท่านั้น แต่งานประติมากรรมขนาเท่าคนจริงทั้ง 3 ชิ้น ได้เชิญชวนให้ผู้ชมไปไกลกว่าโลกแห่งความจริงที่เป็นอยู่ คุณสุธีติดตั้งผลงานทั้ง 3 ชิ้นให้ลอยอยู่บนอากาศ แยกตัวจากพื้นโลกโดยเปรียบเทียบการรับรู้ที่ถูกปลดปล่อยอย่างเป็นอิสระผ่าน การฝัน การนั่งสมาธิ การเสพติดสุราและยาเสพติด จนเกิดคำถามกับผู้ชมว่างานประติมากรรมที่ลอยอยู่นี้เป็นจินตนาการ เป็นความจริงหรือสิ่ลวงตากันแน่...