fbpx

coffee mug

ไอเดียสร้างสรรค์สุดๆกับ ถ้วยกาแฟหลากหลายแบบ 2 - coffee mug

ไอเดียสร้างสรรค์สุดๆกับ ถ้วยกาแฟหลากหลายแบบ

ของใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ใกล้ตัวมากๆ อย่างถ้วยชา ถ้วยกาแฟ สามารถบ่งบอกถึง ไลฟสไตล์ บุคลิก และภาพลักษณ์ที่เราต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงมีการออกแบบถ้วยให้ฉีกแนว น่าสนใจ เป็นที่แสดงออกของความคิดสร้างสรรค์กันมากมาย ...