fbpx

code 10

Flow เครื่องประดับอันมีแรงบันดาลใจจากดอกไม้ 2 - code 10

Flow เครื่องประดับอันมีแรงบันดาลใจจากดอกไม้

วไลพรรณ ชูพันธ์ เจ้าของแบรนด์ "Flow" เธอจึงได้แรงบันดาลใจในการสร้างเครื่องประดับชุดนี้ขึ้นมา "เกสรเหมือนเป็นตัวแทนของดอกไม้เพราะเกสรที่สัมผัสกันนั้นทำให้เกิดดอกไม้ดอกใหม่ได้ไม่รู้จบ จากแนวความคิดนี้จึงถ่ายทอด เกสรดอกไม้ให้เป็นลวดลายที่ปรากกฎอยู่บนงานเครื่องประดับด้วยเทคนิคต่างกัน ในแต่ละลวดลายมีความต่อเนื่อง เคลื่อนไหวและสร้างมิติให้กับงานได้" ...