fbpx

Churaumi Aquaium

พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล ชูราอิมิ (Churaumi Aquaium) แห่งโอกินาวา (Okinawa) 2 - Churaumi Aquaium

พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล ชูราอิมิ (Churaumi Aquaium) แห่งโอกินาวา (Okinawa)

ในที่สุดก็จะมีสายการบินที่บินตรงจากเมืองไทยไปยังจังหวัดโอกินาวา เสียทีคนไทยน่าจะคุ้นชื่อโอกินาวา จากการเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือของอมริกาตั้งแต่สมัยสงครามโลกจนถ...