fbpx

centre for film and visual media

อาคารรูปทรงซิกแซก เส้นสาย และสีสัน...a feast for the senses 2 - centre for film and visual media

อาคารรูปทรงซิกแซก เส้นสาย และสีสัน…a feast for the senses

งานสถาปัตยกรรมชิ้นนี้ เล่นเส้นสาย รูปทรง และสีสันได้สวยงามน่าสนใจ สมกับที่เป็น Birkbeck Centre for Film and Visual Media ภายใน University of London มีการออกแบบภายในให้มีเส้นสายแบบซิกแซก ในอาคารขนาด 2 ชั้น เป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และสีสัน เป็นแหล่งรวมของทุกประสาทสัมผัสอย่างแท้จริง.....