fbpx

Caribbean bay

Aqua Loop เครื่องเล่นสุดชิคที่สวนน้ำ Caribbean bay 2 - Caribbean bay

Aqua Loop เครื่องเล่นสุดชิคที่สวนน้ำ Caribbean bay

ก่อนหน้านี้ Iurban พาเพื่อนๆไปชมร้าน candy ที่ประเทศเกาหลีมาแล้ว เราเลยอาสาพาเพื่อนๆไปคลายร้อนในกิจกรรมสุดชิคกับเครื่องเล่น Aqua Loop ที่สวนน้ำ Caribbean bay ภายใน Everland Resort ที่เมืองยงอิน ที่ห่างออกจากโซลไป...