fbpx

bungy sofa

โซฟา ที่ไม่มีอะไรหลุดกระเด็นได้ ..Bungy Sofa 2 - bungy sofa

โซฟา ที่ไม่มีอะไรหลุดกระเด็นได้ ..Bungy Sofa

เฟอร์นิเจอร์โซฟาตัวนี้ ดูๆแล้วก็เหมือนๆโซฟาทั่วๆไป เว้นแต่ มันมีเชือก bungee ผูก มัด อยู่โดยรอบ สำหรับให้สามารถยัดหมอนหรือสิ่งของต่างๆไว้ในเชือก เป็นผลงานออกแบบของนักศึกษา ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชื่อ Leala Dymond โซฟาชุดนี้เลยได้ชื่อว่า Bungy Sofa ...