fbpx

Bule City

Bule City "เมืองสีฟ้า"กลางทะเลทราย ในประเทศอินเดีย 2 - Bule City

Bule City “เมืองสีฟ้า”กลางทะเลทราย ในประเทศอินเดีย

Jodhpur เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะ "เมืองสีฟ้า" ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลทราย Thar ในเมือง Rajasthan ประเทศอินเดีย เมื่อมองจากมุมสูงจะพบว่า เมืองทั้งเมืองถูกระบายด้วยสีฟ้าที่แสนสดใส ตามตรอกซอกซอยที่เหมือนเขาวงกตก็ปกคลุมไปด้วยสีฟ้า จนไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเมืองกลางทะเลทราย แต่เหตุผลที่ชาวเมืองที่นี่ต่างพร้อมใจกันทาสีบ้านเป็นโทนสีฟ้า สีเดียวกันหมดนั้นกลับไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัด บ้างก็ว่าเป็นเรื่องของการแบ่งชนชั้นวรรณะ บ้างก็ว่าสีฟ้าช่วยทำให้อากาศที่ร้อนเย็นลงได้ ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่ชาวบ้านบอก คือ สีฟ้าช่วยไล่ยุงได้ ใครมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนเมืองสีฟ้าแห่งนี้ik...