fbpx

brain

มาดู DIY นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงสมองเล็กๆ ขึ้นได้อย่างไร 2 - brain

มาดู DIY นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงสมองเล็กๆ ขึ้นได้อย่างไร

ดูวีดีโอแล้วยังกับ DIY ถ้ามีคนมาถามว่า กำลังทำอะไรอยู่ แล้วได้คำตอบว่า "กำลังปลูกสมอง" คนฟังคงอึ้ง แต่มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ความจริงเบื้องหลังโครงการนี้ ก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าสมองมนุษย์ทำงานอย่างไร...