fbpx

bookcase

Fa.B. fabric bookcase ชั้นวางหนังสือดีไซน์์แปลก 2 - bookcase

Fa.B. fabric bookcase ชั้นวางหนังสือดีไซน์์แปลก

เมื่อ Dede Dextrous Design สตูดิโอออกแบบชื่อดังได้ สร้างสรรค์ผลงานที่คิดต่าง ภายใต้ผลงานที่ใช้ชื่อว่า Fa.B. ดูเผินๆจะคล้ายราวแขวนผ้าแต่จริงๆแล้วคือชั้นวางหนังสือแนวใหม่ โดยมุ่งเน้นการออกแบบไปที่ eco-friendly จนได้รับรางวัล A'DESIGN AWARD 2012 ...