fbpx

bonsai

Kusamono..สวนกระถางแบบญี่ปุ่นที่นำเอาธรรมชาติมาย่อไว้ในกระถางใบเล็กๆ 2 - bonsai

Kusamono..สวนกระถางแบบญี่ปุ่นที่นำเอาธรรมชาติมาย่อไว้ในกระถางใบเล็กๆ

Kusa แปลว่า หญ้า และ Mono แปลว่า วัตถุ KUSAMONO เป็นศิลปะการจัดสวนกระถางที่มีมานานของญี่ปุ่น เรามักเห็นมันจัดแสดงคู่กับกระถางบอนไซ หรือในบางกรณีก็จัดแสดงโดยลำพังตัวเอง ในปัจจุบันมีความนิยมในการจัดสวนกระถางแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่เฉพาะในญี่ปุ่น แต่แพร่ไปทั่วโลก ต้นไม้ที่ใช้สำหรับ KUSAMONO มักจะเป็นมอส ตะไคร่น้ำ หญ้า ดอกไม้เล็กๆ พืชเล็กๆ หรือแม้แต่ไผ่...
Solar Bonsai...ต้นไม้แคระ ที่ชาร์ตแบตจากพลังงานแสงอาทิตย์ 4 - bonsai

Solar Bonsai…ต้นไม้แคระ ที่ชาร์ตแบตจากพลังงานแสงอาทิตย์

Solar-Charging Bonsai ที่ชารต์แบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์ รูปร่างเป็นต้นไม้แคระ..บอนไซ มีใบเป็น Solar Panel เพื่อผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ได้ทั้งความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอย...