fbpx

binchotan

Eau good น้ำประปาก็ดื่มได้ด้วยขวดกรองน้ำ!! 2 - binchotan

Eau good น้ำประปาก็ดื่มได้ด้วยขวดกรองน้ำ!!

เมื่อ black + blum ได้ออกแบบขวดน้ำที่มีถ่าน Binchotan สำหรับกรองน้ำในตัว ทำให้เราได้ดื่มน้ำประปาที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นและลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติกบรรจุน้ำแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งปัจจุบันนั้นกลายเป็นขยะที่สร้างปัญหาไม่น้อยต่อโลกของเรา ลองมาดูขวดน้ำ Eau good fliter water bottle...