fbpx

Basket Lamp

Basket Lamp โคมไฟที่ใช้เทคนิคการตัดอุปกรณ์การทอดเต้าหู้ 2 - Basket Lamp

Basket Lamp โคมไฟที่ใช้เทคนิคการตัดอุปกรณ์การทอดเต้าหู้

Kyoto Kanaami-Tsuji ได้พัฒนาโคมไฟที่ใช้เทคนิคการตัดอุปกรณ์การทอดเต้าหู้ที่มีมากว่า 1,000 ปีแล้ว โดยใช้ลวดทองแดงมาเป็นวัสดุหลัก งานชุดนี้ผลิตขึ้นเพื่อขายที่ห้าง Seibu เท่านั้น...