fbpx

Bangkok Seashall Museum

Bangkok Seashall Museum สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอย ณ ถนนสีลม  2 - Bangkok Seashall Museum

Bangkok Seashall Museum สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอย ณ ถนนสีลม

พิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพฯ ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2552 สืบเนื่องจากคุณจอม ปัทมคันธิน แฟนพันธ์แท้เปลือกหอย 2 สมัยจากรายการ แฟนพันธ์แท้ ผู้ที่หลงใหลความมหัศจรรย์ของเปลือกหอย จากคำถามที่ไม่สามารถหาคำตอบได้จากหนังสือ หรือในห้องเรียน สิ่งนั้นเองทำให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษารวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ ถึงวิถีการดำรงชีวิตความเป็นมาต่างๆ ของชีวิตที่ส้อนเร้นใต้ท้องทะเล.......