fbpx

Bangkok Farmers’ Market

Bangkok Farmers' Market  ตลาดสินค้าสุขภาพและสินค้าออร์แกนิก 2 - Bangkok Farmers' Market

Bangkok Farmers’ Market ตลาดสินค้าสุขภาพและสินค้าออร์แกนิก

Farmers' Market ตลาดสินค้าสุขภาพและสินค้าออร์แกนิกขึ้นมาให้เป็นพื้นที่สำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีหัวใจกรีนๆ ลดละสารเคมีเหมือนกันได้มาพบกัน เพื่อเลือกหาสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆ โดยงาน Bangkok Farmers' Market จะจัดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะวนเวียนสถานที่ในกรุงเทพฯ ไปเรื่อยๆเพื่อความสะดวกของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ...