fbpx

bangkok car free day

Car Free Day ในทุกๆวันที่แซมเปีย กับจักรยานไม้ไผ่ 2 - bangkok car free day

Car Free Day ในทุกๆวันที่แซมเปีย กับจักรยานไม้ไผ่

World Car Free Day เป็นวันที่กลุ่มคน และองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมขึ้นมาโดยใช้พาหนะทางเลือกอื่นๆ เช่น จักรยาน ,รถไฟฟ้า หรืออื่นๆที่ไม่ใช่รถยนต์ เพื่อลดมลภาวะให้กับโลกของเรา ไปดูจักรยานไม้ไผ่ที่แซมเบียกัน...