fbpx

Bag Monster

BAG MONSTER ปีศาจถุงพลาสติก ผู้พิทักษ์โลก 2 - Bag Monster

BAG MONSTER ปีศาจถุงพลาสติก ผู้พิทักษ์โลก

เวลานี้คงยากจะปฎฺเสธว่าขยะที่เรียกว่าถุงพลาสติกหรือถุงก๊อบแก๊บนั้นสร้างปัญหาให้กับหลายเมืองทั่วโลก หนุ่ม Andy Keller และพรรคพวกททั้งหมดของเขาจึงพร้อมใจกันแปลงร่างเป็นปีศาจในสภาพที่ทั้งตัวเต็มไปด้วยถุงพลาสติก งานนี้ทำเอาคนทั้งเมืองเกิดอาการเหวอกันไปพักใหญ่ เพราะเหล่าปีศาจได้ผนึกกำลังออกมารณรงค์ให้คนบนโลกลดใช้ถุงพลาสติก เนื่องจากปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่ใช้ถุงพลาสติกอย่างไม่ยั้งคิด ทำให้เกิดจำนวนขยะมากแบะยากจะกำจัด การเดินทางของปีศาจจะแพร่กระจายไปตามหัวเมืองใหญ่ทั่วโลก พร้อมกับประโยคสร้างสรรค์ที่ว่า "Don't Feed The Bag Monster"...