fbpx

Attendant

จากห้องน้ำ มาเป็น "ร้านกาแฟ Attendant  ที่ตกแต่งด้วยบรรยากาศในห้องน้ำ" 2 - Attendant

จากห้องน้ำ มาเป็น “ร้านกาแฟ Attendant ที่ตกแต่งด้วยบรรยากาศในห้องน้ำ”

มีไม่กี่ร้านที่เรานั่งแล้วมีความสุข บางครั้งอาจเป็นสุขา บางคราอาจเป็นร้านกาแฟ ล่าสุด ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีผู้หยิบจับสถานที่ทั้งสองแห่งมารวมกันจนกลายเป็น...