fbpx

Art Energy

Art Energy เปลี่ยนพลังงานเป็นศิลปะ 2 - Art Energy

Art Energy เปลี่ยนพลังงานเป็นศิลปะ

หลายปีมานี้ โลกให้ความสนใจกับ "พลังงานสะอาด" เป็นอย่างมาก มันคือการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน กลุ่มศิลปะ จึงรวมตัวกันเพื่อสร้างงาน Installation Art ที่สามารถสร้างพลังงานสะอาด โดยเปลี่ยนพื้นที่แห่งหนึ่งกลางกรุงโคเปนเฮเกนให้เป็นศูนย์กลางของพลังงานที่ยั่งยืนผ่านการประกวดงานออกแบบ...