fbpx

Art and About Sydney

GIANT RECLECLED SNAILS หอยทากพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 2 - Art and About Sydney

GIANT RECLECLED SNAILS หอยทากพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากจะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้สัญจรไปมาแล้ว เหล่าศิลปินยังตั้งใจให้หอยทากทั้ง 24 ตัว เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ เพราะความจริงแล้วมันไม่ใช่ศัตรูพืชที่หลายคนคิด โดยหอยทากทั้งหมดทำจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเตือนควาทรงจำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ...