fbpx

AP SPACE SCHOLARSHIP

AP Thailand x FABRICA ร่วมมือออกแบบนวัตกรรมพื้นที่แห่งอนาคต 2 - AP SPACE SCHOLARSHIP

AP Thailand x FABRICA ร่วมมือออกแบบนวัตกรรมพื้นที่แห่งอนาคต

AP Thailand x FABRICA ร่วมมือออกแบบนวัตกรรมพื้นที่แห่งอนาคต เผยผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์จากการทับซ้อนทางดีไซน์ ปลดล็อคพื้นที่ใช้สอยที่ถูกซ่อนอยู่ สู่วิถีแห่งการอยู่...