fbpx

animal chair

เก้าอี้ปลาหมึกยักษ์ !!! 2 - animal chair

เก้าอี้ปลาหมึกยักษ์ !!!

คราวนี้ Iurban มาแปลกไม่ได้นำเรื่องราวน่ารักๆมาให้ดูเหมือนทุกที แต่จะนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ที่แปลก อลังด้วยรูปร่างและเทคนิค เจ้าของผลงานคือ ศิลปินชาวสเปน Maximo Riera ซึ่งอาชีพเป็นช่างภาพ จิตรกร และประติมากร ...