fbpx

Andy Warhol

Andy Warhol Café 2 - Andy Warhol

Andy Warhol Café

Andy Warhol Café กับ Pop Art Café สีสันสดใส ตั้งอยู่บนชั้น 52 ของ Mori Art Museum Roppong Hills ควบคู่ไปงานแสดงนิทรรศการศิลปะ เมนูอาหารต่างๆได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานชิ้นต่างๆของ Andy Warhol ถ่ายทอดจากผลงานบนผืนผ้าใบ นำมาสร้างสรรค์บนจานอาหารได้อย่างน่ารักและขี้เล่น ซึ่งก็มีมาให้เลือกชมเลือกชิมกันอย่างสนุกสนาน ...
POP ART CAN 4 - Andy Warhol

POP ART CAN

ภาพ Campbell's 32 กระป๋องที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อปี 1962 ยังคงถูกนึกถึงเมื่อเราพูดถึงเครื่องหมายของวงการป็อปอาร์ตของโลก ในวารพครบรอบ 50 ปี ทาง Campbell's และ Andy Warhol Foundation ใช้พื้นที่บริเวณกระป๋องเพื่อแสดงความคิดถึงสิ่งที่ Warhol ได้สร้างไว้ กระป๋อง Campbell's คู่สีสดใสสไตล์ป็อปอาร์ตแท้ๆที่มีรูปของ Warhol อมตะของเขา ถูกผลิตขึ้นในจำนวนจำกัดออกจำหน่ายที่สหรัฐอเมริกา ตอกย้ำให้โลกรู้ว่า ตั้งแต่วันแรกที่วอร์ฮอลสร้างงานของเขาขึ้น ซุป Campbell's กับศิลปะก็แยกกันไม่ออก...