fbpx

a21studio

บ้านไซ่ง่อน..ห้องแถวเก่าปรับปรุงใหม่ ปลุกความทรงจำเก่าๆให้กลับมาสดใส 2 - a21studio

บ้านไซ่ง่อน..ห้องแถวเก่าปรับปรุงใหม่ ปลุกความทรงจำเก่าๆให้กลับมาสดใส

บ้านหลังนี้ ปรับปรุงจากบ้านเก่าในเมืองไซง่อน ประเทศเวียดนาม เป็นบ้านที่อยู่ในย่านเมืองเก่า ที่เรียกว่า Saigon-Gia Dinh ตามแบบฉบับของพระราชวัง “Van Duong” ซึ่งเป็นผลงานระดับ masterpiece ทางสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิกชาวไซ่ง่อน Vuong Hong Sen ...