fbpx

3จังหวัดภาคใต้

ไปรษณีย์ไทย ส่งของถึง 3 จังหวัดชายแดนฟรี!! แทนคำขอบคุณถึงหน่วยสนามชายแดน 2 - 3จังหวัดภาคใต้

ไปรษณีย์ไทย ส่งของถึง 3 จังหวัดชายแดนฟรี!! แทนคำขอบคุณถึงหน่วยสนามชายแดน

ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งทหาร ตำรวจและอาสาสมัครต้องทำงานอย่างหนัก ซึ่งเราทุกคนสามารถตอบแทนน้ำใจและแสดงความห่วงใยได้ด้วยการส่งสิ่งของไปให้...