fbpx

้hollywood walk of fame

รู้หรือไม่ "หมีพูห์" อายุ 90 แล้ว!! การกำเนิดหมีพูห์ที่แสนอบอุ่นของคนทั้งโลก (14 ตุลาคม 2469) 2 - ้hollywood walk of fame

รู้หรือไม่ “หมีพูห์” อายุ 90 แล้ว!! การกำเนิดหมีพูห์ที่แสนอบอุ่นของคนทั้งโลก (14 ตุลาคม 2469)

“เจ้าหมีโง่เอ๊ย”เป็นคำเรียกขานหมีพูห์ที่ติดปากของคริสโตเฟอร์ โรบินในการ์ตูนของวอลท์ ดีสนีย์ที่เราดูกันบ่อย ๆคำเรียกขาน เจ้าหมีโง่เอ๊ย  ฟังชวนเอ็นดู ประสมก...