fbpx

็HAWS

HAWS WATERING CANS บัวรดน้ำที่น่าจดจำ 2 - ็HAWS

HAWS WATERING CANS บัวรดน้ำที่น่าจดจำ

นับตั้งแต่ที่ John Haws ออกแบบและคิดค้นบัวรดน้ำตั้งแต่ปี 1886 เข้าได้สร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบให้กับบัวรดน้ำเพื่อแก้ปัญหาการออกแบบเดิม เขาได้ย้ายมือจับมาพาดไว้ตรงกลางเชื่อมระหว่างตัวถังกับฝักรด เพื่อเพิ่มความสามารถที่ไม่ได้เป็นเพียงมือจับสำหรับรดน้ำเท่าน้ัน แต่ยังทำหน้าที่เป็นที่หิ้วเวลาบรรจุน้ำเต็ม ไม่ทำให้ปวดหลัง ...