fbpx

เมืองจัีน

Luoyang Peony Festival เทศกาลดอกโบตั๋น 2 - เมืองจัีน

Luoyang Peony Festival เทศกาลดอกโบตั๋น

ดอกโบตั๋นหรือดอกพิโอนีนั้นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยและรุ่งเรือง ทำให้ดอกโบตั๋นในประเทศจีนนั้นมีมากมายกว่า 1,200 สายพันธุ์ ที่เมืองลั่วหยาง Luoyang เมืองแห่งประวัติศาสตร์จีนโบราณที่ขึ้นชื่อว่าปลูกดอกโบตั๋นได้สวยงามที่สุด...