fbpx

อิฐแก้ว

หลังกำแพงอิฐแก้ว..คือความเงียบสงบร่มรื่น ของบ้านหลังนี้ 2 - อิฐแก้ว

หลังกำแพงอิฐแก้ว..คือความเงียบสงบร่มรื่น ของบ้านหลังนี้

The Optical Glass House คือบ้านที่โปร่งแสง ด้วยวัสดุที่แปลกตา ทำให้สดุดตาใครก็ตามที่ผ่านไปพบเห็น อิฐแก้วจำนวนมากถึง 6,000 ชิ้นมาเรียงต่อกัน แบบกำแพงก่ออิฐแบบดั้งเดิม ปกติ เรามักเห็นการใช้อิฐแก้วใโปร่งแสงแบบนี้ เพียงบางตำแหน่งเพื่อให้แสงเข้าไปภายใน แต่บ้านหลังนี้ ใช้มันก่อกำแพงเลยทีเดียว เรียงต่อกันเป็นผนัง...