Serenity Muthi Maya 13 - Kao Tai

Serenity Muthi Maya

Back to Your Sefl Again คือ หัวใจหลักของการออกแบบที่พักที่มีโจทย์มาจากคำ 3 คำ คือ Refresh,Recharge และ Re-discover ที่อนุภาพ อ่อนสะอาด สถาปนิกผู้ออกแบบนำมาใช้กับการสร้างสรรค์ Muti Maya ส่วนหนึ่งของที่พักภายในโครงการ Kirimaya เขาใหญ่ สำหรับส่วนของ Muthi Maya เป็นบ้านพักแบบ Forest Pool Villa Resort ขนาดพื้นที่ 164 ตร.ม. ที่นำเอาความดิบของธรรมชาติและวัสดุเข้ามาใช้กับส่วนต่างๆของตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นหลังคาแป้นเกล็ดไม้หรือเสาไม้เก่าที่ชวนให้นึกถึงความเป็นไทยร่วมสมัยไปกับส่วนของตัวบ้านภายนอกที่เป็นคอนกรีตเปลือยทำลายหยาบๆจากมุมมองภายนอก ที่ถูกออกแบบให้ดูกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมของป่า ต้นไม้ และภูเขาที่รายล้อม ความถ่อมตัวของสถาปัตยกรรมที่แทรกตัวอยู่กับธรรมชาติทำให้ตัวบ้านดูปิดบังตัวเองจากภายนอกและไม่แสดงตัวเอิกเกริก


Serenity Muthi Maya 14 - Kao Tai

หากแต่ซ่อนพื้นที่ภายในที่มีความโปร่งและดูเปิดเผยมากกว่าที่จะเห็นจากภายนอก จากฟังก์ชันที่ต่อเนื่องของแต่ละส่วนกับการเปิดมุมมองระหว่างห้องแต่ละห้องแต่ละห้องสู่พื้นที่ indoor terrace ในจุดต่างๆของบ้าน ทำให้พื้นที่ส่วนตัวภายในบ้านกลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวขนาดใหญ่ในการพักผ่อน

Serenity Muthi Maya 15 - Kao Tai

Serenity Muthi Maya 16 - Kao Taiในขณะเดียวกันก็จัดให้ส่วนของสระว่ายน้ำขนาด 3×7 เมตรที่อยู่ด้านในสุดของตัวบ้าน เป็นเหมือนสเปซตรงกลางระหว่างโลกส่วนตัวกับโลกของธรรมชาติอันกว้างใหญ่ แม้จะเป็นสระน้ำแบบเปิดโล่งแต่การใช้พื้นที่ระแนงไม้บริเวณสระก็ยังชวนให้รู้สึกถึงความเชื่อมต่อกับความรู้สึกของบ้าน ส่วนตัวสระน้ำที่เปิดตัวเองสู่สิ่งแวดล้อมตัวอย่างเต็มที่นั้นก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์บางอย่างที่แสดงถึงปลายสุดของอาณาเขตส่วนตัว หากแต่บรรยากาศรอบๆของเขาใหญ่ที่ยังคงความสงบนิ่ง รวมกับการจัดสรรพื้นที่ของบ้านแต่ละหลังที่ไม่รบกวนกัน ก็ทำให้การออกมาสัมผัสกับโลกภายนอกนี้ยังคงความสงบ เป็นส่วนตัว และอาจทำให้คนที่มาเยือนได้อยู่กับตัวเองและทบทวนตัวเองอีกครั้งภายใต้ ความสงบสุขของโลกรอบๆตัว ขอบคุณข้อมูลจาก Art4d Magazine http://www.muthimaya.com

Serenity Muthi Maya 17 - Kao Tai