ร้านกุศลกำลังสาม เป็นร้านจำหน่ายสินค้ามือสอง ทั้งสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้และสินค้าที่ใช้แล้วแต่ยังคงสภาพดี เพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสินค้าสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนปัญญาประทีป โรงเรียนระดับมัธยม (ประจำสหศึกษา) ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิปัญญาประทีปซึ่งมุ่งพัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่นำ พุทธปัญญามาเป็นหลักในการทำการศึกษา บ่มเพาะชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและสร้างคนที่มีคุณธรรมแก่สังคม

kusol 4 ร้านกุศลกำลังสาม แต่งบ้าน ด้วยบุญ

%name ร้านกุศลกำลังสาม แต่งบ้าน ด้วยบุญ

%name ร้านกุศลกำลังสาม แต่งบ้าน ด้วยบุญ

ร้านกุศลกำลังสาม เป็นร้านจำหน่ายสินค้ามือสอง ทั้งสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้และสินค้าที่ใช้แล้วแต่ยังคงสภาพดี

กุศลที่หนึ่ง       ผู้ให้ ได้สละของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น
กุศลที่สอง       ผู้ซื้อ ได้ของดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในราคาประหยัด
กุศลที่สาม       สังคม รายได้จากการจำหน่ายเพื่อโรงเรียนปัญญาประทีป ภายใต้มูลนิธิปัญญาประทีปซึ่งมุ่งพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการศึกษาวิถีพุทธปัญญา โดยไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกให้คุ้มค่าได้ประโยชน์สูงสุด

76454 174431799369875 1296631235 n 450x165 ร้านกุศลกำลังสาม แต่งบ้าน ด้วยบุญ

67730 173066222839766 570847436 n 450x299 ร้านกุศลกำลังสาม แต่งบ้าน ด้วยบุญ

การดำเนินงานของร้าน “กุศลกำลังสาม” ร้าน กุศลกำลังสามได้รับการสนันสนุนจาก บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้ใช้สถานที่เพื่อการดำเนินงานดังกล่าว ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ๒ ชั้น ๒ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เป็นสถานที่ตั้งร้านและสนับสนุนงบประมาณการตกแต่งร้านทั้งหมด เริ่มเปิดร้านอย่างเป็นทางการใน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ก็ใกล้จะครบ 1 ปีในเร็วๆนี้ สำหรับเวลาเปิดทำการคือวันจันทร์ – วันศุกร์ และทุกวันเสาร์ในสัปดาห์ที่สองของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐-๒๗๑๓-๐๒๖๐-๑ ต่อ ๑๐๘ คุณภัสราภาเพิ่มเติมhttp://www.kusol3.com/ หรือทาง Facebookhttps://www.facebook.com/kusol3.org

3 450x321 ร้านกุศลกำลังสาม แต่งบ้าน ด้วยบุญ

1 450x292 ร้านกุศลกำลังสาม แต่งบ้าน ด้วยบุญ

2 450x290 ร้านกุศลกำลังสาม แต่งบ้าน ด้วยบุญ

577743 173067269506328 18881496 n 450x299 ร้านกุศลกำลังสาม แต่งบ้าน ด้วยบุญ

%name ร้านกุศลกำลังสาม แต่งบ้าน ด้วยบุญ

Map tw charn 1024x618 450x271 ร้านกุศลกำลังสาม แต่งบ้าน ด้วยบุญ

No more articles