Floodstop หยุดน้ำท่วม!? 13 - flood

Floodstop หยุดน้ำท่วม!?

เนื่องจากตอนนี้ปัญหาอุทกภัย (น้ำท่วม) นับเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ที่พวกเราทุกคนพยายามจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาน้ำท่วม ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทรัพย์หรือบริจาคแรงกายในการร่วมบรรจุสิ่งของกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่่เราทำได้เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมแล้ว  วันนี้เรา Iurban ขอแนะนำอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการเกิดน้ำท่วม


Floodstop  เป็นระบบการป้องกันน้ำท่วม โดยใช้การประกอบชุดอุปกรณ์แต่ละ unit เข้าด้วยกัน แต่ละ unit นั้นมีช่องว่างด้านในเพื่อให้น้ำไหลเข้าไปได้และทำให้เกิดแรงดันที่สมดุลย์ระหว่างภายนอกและภายใน unit ทั้งยังมีตัวเชื่อมของ unit เข้าด้วยกันที่มีแป้นถ่วงน้ำหนักอยู่ เป็นการออกแบบที่ชาญฉลาด ถ้าพูดถึงเรื่องความมีประสิทธิ,อายุการใช้งาน,น้ำหนักเบา,ราคาที่ถูกกว่าเพราะเราลงทุนแค่ครั้งเดียว,การปรับเปลี่ยนการใช้งาน ที่มากกว่าถุงทราย แต่ข้อเสียอย่างนึงที่เรามองเห็นคือการที่ใช้ได้เฉพาะในพื้นราบ ดังนั้นจึงเหมาะแก่การใช้บนพื้นถนนหรือบริเวณหน้าบ้าน อย่างไรก็ดี  Floodstop อาจเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันน้ำท่วมสำหรับคนไทยในอนาคตก็เป็นได้Floodstop หยุดน้ำท่วม!? 14 - flood

Floodstop หยุดน้ำท่วม!? 15 - flood

การทำงานที่ถูกออกแบบโดยนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นส่วนผสมด้วย
Floodstop หยุดน้ำท่วม!? 16 - floodFloodstop หยุดน้ำท่วม!? 17 - flood


Floodstop หยุดน้ำท่วม!? 18 - floodFloodstop หยุดน้ำท่วม!? 19 - floodFloodstop หยุดน้ำท่วม!? 20 - floodcredit : FLOODSTOP