เขตเมืองของเฟิ่งหวงจะแบ่งออกเป็นเขตเมืองเก่าและเมื่องใหม่ ในเขตเมืองเก่านี้กระแสเวลาไหลเอื่่อยๆดุจน้ำนิ่งในแม่น้ำถัวเจียง ที่ตัดผ่านตัวเมือง สองฟากแม่น้ำมีกำแพงที่สร้างจากอิฐแดง มีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือ “เตี่ยวเจี่ยวโหล” บ้านโบราณที่ยกพื้นสูงป้องกันน้ำท่วมสูง มีฉากหลังเป็นต้นไม้สูงและขุนเขา ให้ความสงบร่มเย็น ชาวถูเจี่ยและชาวม้ง แต่งชุดประจำชาติเดินสวนไปมาอยู่เนืองๆ หรือตั้งแผงขายสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองพวกผ้าปักต่างๆข้างทาง  ขอบคุณข้อมูลจาก Weekend Magazine

200702102318399707 Fenghuang Ancient Town เมืองโบราณเฟิ่งหวง

fenghuang5 Fenghuang Ancient Town เมืองโบราณเฟิ่งหวง

fenghuang 176 750x500 Fenghuang Ancient Town เมืองโบราณเฟิ่งหวง

CHI11 Fenghuang 200 650x430 Fenghuang Ancient Town เมืองโบราณเฟิ่งหวง

Fenghuang 650x378 Fenghuang Ancient Town เมืองโบราณเฟิ่งหวง

fenghuang ancient town 10 Fenghuang Ancient Town เมืองโบราณเฟิ่งหวง

fenghuang ancient town 2 650x436 Fenghuang Ancient Town เมืองโบราณเฟิ่งหวง

fenghuang ancient town 13 650x436 Fenghuang Ancient Town เมืองโบราณเฟิ่งหวง

fenghuang ancient town 12 650x436 Fenghuang Ancient Town เมืองโบราณเฟิ่งหวง

fenghuang ancient town 11 650x436 Fenghuang Ancient Town เมืองโบราณเฟิ่งหวง

fenghuang ancient town 3 650x436 Fenghuang Ancient Town เมืองโบราณเฟิ่งหวง

fenghuang ancient town 4 650x436 Fenghuang Ancient Town เมืองโบราณเฟิ่งหวง

fenghuang ancient town 9 650x436 Fenghuang Ancient Town เมืองโบราณเฟิ่งหวง Thank Photo from:http://www.absolutechinatours.com/Changsha-attractions/Fenghuang-Ancient-Town-1528.html

No more articles